Mafioso PR:s konsult Yoav Bartal beskriver säkerhetspolitiska utmaningar för Sverige i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Han föreslår att Sverige inrättar ett säkerhetspolitiskt råd, ett forum som stödjer regeringen, som ska ta tillvara den kunskap och kompetens som finns i olika forskningsinstitutioner. Dessutom ska det öka transparensen och förståelsen för säkerhetspolitiska avvägningar.