Bättre upphandlingar ska minska arbetslösheten

Utbildningsföretaget Iris, som erbjudit insatser för arbetslösa sedan slutet på 1800-talet, vill att offentliga upphandlingar ska fokusera på kvalitet och resultat. Läs mer i Dagens Samhälle och Dagens Juridik.