Medierelationer

Ett strategiskt mediearbete kan vara avgörande för att ditt företag eller din organisation ska nå sina mål. Vi analyserar era behov och levererar mätbara resultat enligt uppsatta mål, t.ex. intervjuer, artiklar eller inlägg i sociala medier.
Vi har upparbetade relationer med Sveriges största redaktioner inom dagspress, radio & tv, och livsstilsmedia samt många av Sverige viktigaste influencers på sociala medier. Vi hjälper dig med planering och genomförande av mediaaktiviteter, både då det handlar om en lansering eller krishantering.

Vi erbjuder till exempel:

 • Behovsanalys
 • Konceptutveckling
 • Medieaktiviteter
 • Kommunikationsstrategi
 • Budskapsformulering
 • Distribution av pressmeddelanden
 • Mediekontakter

Marknads-PR

Har du en produkt eller en tjänst som du vill lansera eller öka försäljningen av? Vill du nå ut i en morgonsoffa eller i sociala medier?
För att lyckas med marknads-PR måste du nå rätt kanaler och formulera budskap som väcker intresse. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med företag inom många olika sektorer, t.ex. hälsa & skönhet, välfärdsföretag, finans, mat & dryck, reseföretag och IT. Vi arbetar kreativt, i nära samarbete med kunden och ett glasklart resultatfokus.

Vi erbjuder till exempel:

 • Kommunikationsanalys
 • Målgruppsanalys
 • Kommunikationsplan
 • Storytelling
 • Content marketing
 • Medielansering
 • Events
 • Budskapsformulering
 • Distribution av pressmaterial

Opinionsbildning

Det är viktigt för många organisationer och företag att delta i samhällsdebatten. Idag finns det fler sätt att nå ut än någonsin, ändå är det svårt att tränga genom i bruset.
Vi kan hjälpa dig att identifiera vilka budskap som är viktigast för att nå dina mål och vilka målgrupper som du vill påverka och hur du når dem. Vi har lång erfarenhet av samhällsengagerad opinionsbildning och vet hur man påverkar debatten, oavsett om det handlar om en debattartikel eller en kampanj i sociala medier.

Vi kan till exempel erbjuda följande tjänster:

 • Analys av hur politiska förändringar påverkar er
 • Kontakter med beslutsfattare
 • Budskapsformulering
 • PR under Almedalen
 • Debattartiklar
 • Utspelsformulering

Krishantering

Den bästa krishanteringen är att vara väl förberedd. Vi har mångårig erfarenhet av att både förebygga och hantera kriser som berör såväl konsumentjournalister som rikstäckande nyhetspress. En organisation kan förbereda sig genom att analysera och identifiera risker och träna på hur man ska agera. När en kris väl äger rum är det viktigt att ha stöd utifrån, så man inte krishanterar sig själv.

Exempel på hur vi kan hjälpa er:

 • Identifiering och analys av risker
 • Krishanteringsplan
 • Träning av medarbetare
 • Krisförebyggande insatser
 • Stöd under en medial kris

Sociala medier

Att synas och föra en dialog i sociala medier bör vara en integrerad del av allt kommunikationsarbete. Sociala medier, t.ex Twitter, Instagram, Facebook och LinkedIn är fantastiska sätt att bygga långvariga relationer med målgrupper.

Exempel på våra tjänster:

 • Behovsanalys
 • Identifiering av vilka kanaler som passar er
 • Budskapsformulering
 • Kreativa kampanjer

Events

Ett bra sätt att bygga relationer med journalister, redaktörer, opinionsbildare och influencers är att genomföra riktade events. Det kan handla om pressträffar, influencermingel eller PR-aktiviteter under Almedalen. Vi har lång erfarenhet av att anordna kreativa events som lockar rätt journalister att besöka och skriva om våra events.

Exempel på tjänster:

 • Konceptutveckling
 • Målgruppsanalys
 • Budskapsformulering
 • Pressinbjudningar

Medieträning och föreläsningar

Alla kan bli bra avsändare för kommunikation, med rätt stöd och träning. Det är ingen slump att även den mest vana politikern tränar inför stora medieframträdanden. Vi är vana att träna och förbereda företagsledare och politiker inför intervjuer, tal och andra framträdanden. Vidare är Dominika Peczynski en populär och uppskattad föreläsare och moderator.

Exempel på tjänster vi erbjuder:

 • Medieträning
 • Stöd inför tal
 • Föreläsningar
 • Moderatortjänster